Боғи фарҳангу фароғатии умумишаҳрӣ дар пойтахт
Асосӣ / Хабарҳо
Бахшҳои сайт
Ҷустуҷӯ дар сайт
Хабарҳо
28 March 2017

 1.                Моҳияти иқтисоди миллиро шарҳ диҳед?

2.                Иқтисоди миллӣ аз кадом соҳаҳо иборат аст?

3.                Кадом вазорату идораҳои давлатӣ дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро таҳия менамояд?

4.                Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии кишварро номбар намоед?

5.                Маҷмӯи маҳсулоти миллӣ чист?

6.                Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чист?

7.                Маҷмӯи маҳсулоти миллии холис (МММХ) чист?

8.                Таваррум ва шаклҳои пайдоиши онро шарҳ диҳед?

9.                Даромади миллӣ чист?

10.           Фарқияти асосии нишондиҳандаҳои МММ аз ММД дар чист?

11.            Фарқияти асосии нишондиҳандаҳои ММД аз МММ дар чист?

12.            Натиҷаи зиёдшавии МММ аз ММД дар чист?

13.            Даромади шахсӣ чист?

14.            Даромади дарихтиёрбуда чист?

15.            Моҳияти иқтисодии сарвати миллиро маънидод намоед?

16.     Калимаи иқтисодиёт чиро мефахмонад?

17.     Кисми назарияи иктисоди, ки проблемахои иктисодиро дар сатхи давлат меомузад чи ном дорад?

18.    Аввалин маротиба мафхуми иктисод (ойкономия) аз тарафи ки истифода шудааст?

19.     Кисми назарияи иктисоди, ки сохахои алохида ва  иктисоди нохияхои кишварро меомузад чи ном дорад?

20.  Тилло ба кадом намуди захирахои иктисоди дохил мешавад?

21.   Чумхурии Точикистон аз нуктаи назари истехсолот ба кадом гурухи кишвархо дохил мешавад

22.   Моликият чист?

23. Аввалин маротиба пулхои когази кай ва дар кучо пайдо шудааст?

24.   Фаъолияти одамон, ки барои мубодилаи мол ва хариду фуруш равона шудааст чист?

25.   Аз мафхумхои додашуда кадомаш нодуруст мебошад?

26.   Хусусияти асосии механизми бозори дар он аст, ки хамаи унсурхои он бевосита вобастаанд аз?

27.   Микроиктисод чист?

28.    Бизнеси хурд дар кадом шакл ташкил карда мешавад?

29. Кадом шакли сохибкори дар асоси гирифтани патент фаъолияти худро огоз менамояд?

30. Кадоме аз шаклхои бизнеси хурд барои навовари маблагхои худро таваккал менамояд?

31.  Оиннома барои корхона дар кадом маврид ташкил карда мешавад?

32.  Чамъияти саххоми чист?

33.    Сохибкори инфироди кадом намуди андозро пардохт менамояд?

34. Чамъияти саххомие, ки сахмияхояш танхо байни созмондихандагон таксим карда мешавад чигуна чамъияти сахоми аст?

35.    Хадди акали музди кор дар Чумхурии Точикистон аз чониби ки муайян карда мешавад?

36.   Самти сиёсати иктисодии давлатро интихоб намоед:

37.    Бо максади танзими давлатии рушди иктисоди давлат бештар ба чи таъсир мерасонад?

38.    Максади нихоии рушди иктисоди ин?

39.   Сатхи зиндагии ахоли аз руи кадом нишондихандахо муайян карда мешавад?

40.Сабади истеъмоли ин?

41.  Кадом омилхо ба баланд шудани сатхи зиндаги таъсир мерасонанд?

42. Сиёсати автаркия чигуна сиёсат мебошад?

43.  Кадоме аз мамлакатхои чахон аввалин маротиба ба истехсоли абрешим машгул шудааст?

44.  Хачми содирот ва воридот вобаста аст, аз ?

45.  Зерсоҳаҳои асосии соҳаи саноати кишварро номбар намоед?

          46. Манбаъҳои асосии маблағгузорӣ ба сармояи асосиро номбар намоед?

47. Фарқияти гардиши савдо чакана аз гардиши савдои хориҷӣ дар чист?

48. Тавозуни савдои хориҷӣ чист?

           49. Сиёсати савдои давлат чист?

           50.Иқтисодиёти пинҳонӣ чист?

 51.Мафҳуми минтақаи озоди иқтисодиро (МОИ) шарҳ дихед?

 52. Мафҳуми Буҷети давлатиро шарҳ диҳед?

 53. Моҳияти иқтисодии Буҷети давлатӣ дар иҷрои кадом вазифаҳо ифода меёбад?

 54.     Ба Буҷети давлатӣ кадом намуди даромадҳо ва андозҳо дохил карда мешаванд?

           55.    Сиёсати пулию қарзии давлатӣ чист?

           56. Мафҳум ва моҳияти андоз ва андозситониро шарҳ дихед?

 57. Низоми андозситонӣ аз кадом унсурҳои таркиб меёбад?

 58.   Мафҳуми донор дар лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ?

           59.   Фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи кадом Қонун ба танзим дароварда мешавад.

      60.  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом соҳаҳо ҳамчун соҳаҳои афзалиятнок барои сармоягузорон муайян карда шудааст?

61. Саҳми кадом давлатҳо ҳамчун сармоягузор дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас аст?

           62. Дар зери мафҳуми Кумаки расмӣ баҳри рушд (Официальная помощь развитию) чӣ дар назар дошта шудааст?

           63.  Намудҳои кӯмаки расмӣ баҳри рушд кадомҳоянд ва он аз ҷониби кадом мақомот расонида мешаванд?

64. Кӯмаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом шакл расонида мешавад?

          65.  Кӯмаки қарзӣ  чист?       

66.   Кӯмаки грантӣ чист ?

67.  Идоракунии лоиҳаҳо дар Чумҳурии Тоҷикистон чӣ тавр сурат мегирад?                    

      68.   Мақсади Стратегияи муштараки ҳамкории кишвар байни Ҳукумати Тоҷикистон ва донорҳо дар чи зоҳир меёбад?

69. Мониторинг ва баҳодиҳии барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа аз ҷониби кӣ сурат мегирад?

70. Барномаҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо бо кадом мақсад таҳия мегарданд?

         71.  Мафҳуми иқтисодии Барномаҳои давлатиро шарҳ диҳед?

72.  Дар кадом давра ва мӯҳлат Барнома татбиқ мегардад?

73.  Маблағгузории Барнома аз кадом ҳисоб таъмин мегардад?

74. Мафҳуми ҳуқуқи моликиятро маънидод намоед?

75. Шаклҳои моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳо мебошанд?

76. Шаклҳои моликияти давлатӣ кадомҳо мебошанд?

77.Хусусигардонӣ чист?

78. Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи хусусигардонӣ кадомҳо мебошанд?

79.  Субъектҳои хусусигардонӣ киҳо мебошанд?

80.  Шаклҳо ва шартҳои хусусигардониро номбар намоед?

81. Ҷамъияти саҳомӣ чист?

          82. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд чист?  

83. Муассиса чист?

84.  Коғази қиматнок чӣ гуна ҳуҷҷат мебошад?

85. Ба намудҳои коғазҳои қиматнок чиҳо дохил мешаванд?

86. Идораи саҳмияҳои давлатиро кадом мақомот ба ӯҳда дорад?

87.  Мафҳуми иҷозатномаро шарҳ диҳед?

88.  Мафҳум ва моҳияти иқтисодии соҳибкориро шарҳ диҳед?

89.           Мафҳуми дивидендро шарҳ диҳед?

90.  Моратория чист?

91.   Мафҳуми Бизнес-инкубаторро шарҳ диҳед?

92. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадоме аз ин нишонаҳои зерин камбизоатиро муайян менамояд ?

93.  Сиёсати иҷтимоии давлат гуфта ?

94.  Сифади зиндагӣ кадом нишондиҳандаро дарбар мегирад ?

95.  Равияи намоёнтарини робитаи байналхалқии иқтисодӣ кадом аст ?

96. Намудҳои асъор аз рӯи миқёси фаъолият  ?

97.Аввалин мактаби иқтисодӣ кадом мебошад ?

98.Кадоме аз инҳо воҳиди пули ҷаҳониро ташкил медиҳад ?

99. Кадоме аз ин категорияҳои иқтисодӣ яке аз қисматҳои асосии молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад?

100.    Қарзи давлатӣ чист ?

101. Конститутсияи  Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул гардид, аз чанд боб, модда иборат аст ва кай ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст?

102. Санадҳои меъёрии ҳуқуқи танзимкунандаи фаъолияти хизматчии давлатиро номбар кунед?