Боғи фарҳангу фароғатии умумишаҳрӣ дар пойтахт
Асосӣ / Хабарҳо
Бахшҳои сайт
Ҷустуҷӯ дар сайт
Хабарҳо
5 November 2018
110. Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии кишварро номбар намоед?
111. Маҷмӯи маҳсулоти миллӣ чист ?
112. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чист ?
113. Маҷмӯи маҳсулоти миллии холис (МММХ) чист ?
114. Таваррум ва шаклҳои пайдоиши онро шарҳ диҳед ?
115. Даромади миллӣ чист ?
116. Фарқияти асосии нишондиҳандаҳои МММ аз ММД дар чист ?
117. Фарқияти асосии нишондиҳандаҳои ММД аз МММ дар чист ?
118. Натиҷаи зиёдшавии МММ аз ММД дар чист ?
119. Даромади шахсӣ чист ?
120. Даромади дарихтиёрбуда чист ?
121. Моҳияти иқтисодии сарвати миллиро маънидод намоед ?
122. Калимаи иқтисодиёт чиро мефахмонад ?
123. Қисми назарияи иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқтисодиро дар сатҳи давлат меомузад чи ном дорад ?
124. Аввалин маротиба мафҳуми иқтисод (ойкономия) аз тарафи ки истифода шудааст ?
125. Қисми назарияи иқтисодӣ, ки соҳаҳои алоҳида ва иқтисодӣ ноҳияҳои кишварро меомузад чи ном дорад ?
126. Тилло ба кадом намуди захираҳои иқтисодӣ дохил мешавад ?
127. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари истехсолот ба кадом гуруҳи кишварҳо дохил мешавад ?
128. Моликият чист ?
129. Аввалин маротиба пулҳои когази кай ва дар кучо пайдо шудааст ?
130. Фаъолияти одамон, ки барои мубодилаи мол ва хариду фуруш равона шудааст чист ?
131. Аз мафҳумҳои додашуда кадомаш нодуруст мебошад ?
132. Хусусияти асосии механизми бозори дар он аст, ки ҳамаи унсурҳои он бевосита вобастаанд аз ?
133. Микроиқтисод чист ?
134. Бизнеси хурд дар кадом шакл ташкил карда мешавад ?
135. Кадом шакли соҳибкори дар асоси гирифтани патент фаъолияти худро огоз менамояд ?
136. Кадоме аз шаклҳои бизнеси хурд барои навовари маблагҳои худро таваккал менамояд ?
137. Оиннома барои корхона дар кадом маврид ташкил карда мешавад ?
138. Ҷамъияти саҳҳоми чист ?
139. Соҳибкори инфироди кадом намуди андозро пардохт менамояд ?
140. Ҷамъияти саҳҳомие, ки саҳмияҳояш танхо байни созмондиҳандагон тақсим карда мешавад чигуна ҷамъияти саҳҳоми аст ?
141. Ҳадди ақали музди кор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ки муайян карда мешавад ?
142. Бо мақсади танзими давлатии рушди иқтисоди давлат бештар ба чи таъсир мерасонад ?
143. Сатҳи зиндагии аҳоли аз руи кадом нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад ?
144. Кадом омилҳо ба баланд шудани сатҳи зиндаги таъсир мерасонанд ?
145. Сиёсати автаркия чигуна сиёсат мебошад ?
146. Кадоме аз мамлакатҳои ҷахон аввалин маротиба ба истеҳсоли абрешим машғул шудааст ?
147. Зерсоҳаҳои асосии соҳаи саноати кишварро номбар намоед ?
148. Манбаъҳои асосии маблағгузорӣ ба сармояи асосиро номбар намоед ?
149. Фарқияти гардиши савдо чакана аз гардиши савдои хориҷӣ дар чист ?
150. Тавозуни савдои хориҷӣ чист ?
151. Сиёсати савдои давлат чист ?
152. Иқтисодиёти пинҳонӣ чист ?
153. Мафҳуми минтақаи озоди иқтисодиро (МОИ) шарҳ дихед ?
154. Мафҳуми Буҷети давлатиро шарҳ диҳед ?
155. Моҳияти иқтисодии Буҷети давлатӣ дар иҷрои кадом вазифаҳо ифода меёбад ?
156. Ба буҷети давлатӣ кадом намуди даромадҳо ва андозҳо дохил карда мешаванд ?
157. Сиёсати пулию қарзии давлатӣ чист ?
158. Мафҳум ва моҳияти андоз ва андозситониро шарҳ дихед ?
159. Низоми андозситонӣ аз кадом унсурҳои таркиб меёбад ?
160. Мафҳуми донор дар лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ?
161. Фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи кадом Қонун ба танзим дароварда мешавад ?
162. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом соҳаҳо ҳамчун соҳаҳои афзалиятнок барои сармоягузорон муайян карда шудааст ?
163. Саҳми кадом давлатҳо ҳамчун сармоягузор дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас аст ?
164. Дар зери мафҳуми Кумаки расмӣ баҳри рушд (Официальная помощь развитию) чӣ дар назар дошта шудааст ?
165. Намудҳои кӯмаки расмӣ баҳри рушд кадомҳоянд ва он аз ҷониби кадом мақомот расонида мешаванд ?
166. Кӯмаки беруна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом шакл расонида мешавад ?
167. Кӯмаки қарзӣ чист ?
168. Кӯмаки грантӣ чист ?
169. Идоракунии лоиҳаҳо дар Чумҳурии Тоҷикистон чӣ тавр сурат мегирад?
170. Мақсади Стратегияи муштараки ҳамкории кишвар байни Ҳукумати Тоҷикистон ва донорҳо дар чи зоҳир меёбад ?
171. Мониторинг ва баҳодиҳии барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа аз ҷониби кӣ сурат мегирад ?
172. Барномаҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо бо кадом мақсад таҳия мегарданд ?
173. Мафҳуми иқтисодии Барномаҳои давлатиро шарҳ диҳед ?
174. Дар кадом давра ва мӯҳлат Барнома татбиқ мегардад ?
175. Маблағгузории Барнома аз кадом ҳисоб таъмин мегардад ?
176. Мафҳуми ҳуқуқи моликиятро маънидод намоед ?
177. Шаклҳои моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳо мебошанд ?
178. Шаклҳои моликияти давлатӣ кадомҳо мебошанд ?
179. Хусусигардонӣ чист ?
180. Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи хусусигардонӣ кадомҳо мебошанд ?
181. Субъектҳои хусусигардонӣ киҳо мебошанд ?
182. Шаклҳо ва шартҳои хусусигардониро номбар намоед ?
183. Ҷамъияти саҳомӣ чист ?
184. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд чист ?
185. Муассиса чист ?
186. Коғази қиматнок чӣ гуна ҳуҷҷат мебошад ?
187. Ба намудҳои коғазҳои қиматнок чиҳо дохил мешаванд ?
188. Идораи саҳмияҳои давлатиро кадом мақомот ба ӯҳда дорад ?
189. Мафҳуми иҷозатномаро шарҳ диҳед ?
190. Мафҳум ва моҳияти иқтисодии соҳибкориро шарҳ диҳед ?
191. Мафҳуми дивидендро шарҳ диҳед ?
192. Моратория чист ?
193. Мафҳуми Бизнес-инкубаторро шарҳ диҳед ?
194. Сиёсати иҷтимоии давлат гуфта чиро мефаҳмед ?
195. Равияи намоёнтарини робитаи байналхалқии иқтисодӣ кадом аст ?
196. Намудҳои асъор аз рӯи миқёси фаъолият ?
197. Аввалин мактаби иқтисодӣ кадом мебошад ?
198. Кадоме аз инҳо воҳиди пули ҷаҳониро ташкил медиҳад ?
199. Кадоме аз ин категорияҳои иқтисодӣ яке аз қисматҳои асосии молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад ?
200. Қарзи давлатӣ чист ?
201. Зери мафҳуми иттилоот чӣ фаҳмида мешавад ?
202. Зери мафҳуми технологияи иттилоотӣ чӣ фаҳмида мешавад ?
203. Ҳуҷҷати электронӣ чист ?
204. Иттилооти махфӣ чист ?
205. Мақоми ваколатдори давлатии сертификатсияи воситаҳои ҳифзи иттилоотро кадом ташкилот ба ӯҳда дорад ?
206. Иттилоотонӣ чист ?
207. Роутер чист ?
208. Зери мафҳуми ҳифзи иттилоот чӣ фаҳмида мешавад ?
209. Веб чист ?
210. Браузер чист ?
211. Сайт чист ?
212. Шабакаи умуми ҷаҳонӣ (www, World Wide Web) чист ?
213. Интернет чист ?
214. Домени минтақаи «tj» чист ?
215. Кӣ вазифаи менеҷери домени минтақаи «tj»-ро ба уҳда дорад ?
216. Домен чист ?
217. Барномаҳои пакети  Microsoft Office – ро номбар кунед ?
218. Драйвер чист ?
219. Антивирус чист ?