Боғи фарҳангу фароғатии умумишаҳрӣ дар пойтахт
Асосӣ / Хабарҳо
Бахшҳои сайт
Ҷустуҷӯ дар сайт
Хабарҳо
5 November 2018

 

220. Дар Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зери мафҳуми ҳукумати электронӣ чӣ фаҳмида мешавад ?
221. Оилаҳои системаи оператсионии Windows-ро номбар кунед ?
222. Воситаҳои ҳифзи иттилоотро номбар кунед ?
223. Элементҳои асосии ҳукумати электрониро номбар кунед ?
224. Мақсади ниҳоии иттилоотонӣ ва рушди ҳукумати электронӣ ?
225. Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва аз тарафи кадом мақомот тасдиқ карда шудааст ?
226. Ҳуҷҷат (файл) чист ?
227. Равзана чист ?
228. Калимаи Windows чӣ маъно дорад ?
229. Ҳуҷҷатҳои ман (мои документы) чист ?
230. Барномаҳои стандартии Windows-ро номбар кунед ?
231. Мансуб донистани иттилоот ба гурӯҳи маълумоти махфии дорои сирри давлатӣ ва дастрасии шаҳрвандон ба онҳо мутобиқи кадом қонун сурат мегирад ?
232. Шабакаи алоқаи барқӣ чист ?
233. Хизматрасонии алоқаи барқӣ чист ?
234. Панели масъалаҳо (Панел задач) чист ?
235. Сабади мизи корӣ (Kорзина) чист ?
236. Зери мафҳуми оператори шабакаи алоқаи барқӣ кӣ фаҳмида мешавад?
237. Зери мафҳуми провайдери хизмати алоқаи барқӣ кӣ фаҳмида мешавад ?
238. Зери мафҳуми шабакаи алоқаи ҳукуматӣ чӣ фаҳмида мешавад ?
239. Пакети майкрасофт офис чист ?
240. Майкрасофт ворд чист ?
241. Майкрасофт эксел чист ?
242. Информатика чист ?
243. Қисмҳои асосии компютерро номбар кунед.
244. Хотираи фаврӣ чист ?
245. Платаи модарӣ ё ки системавӣ чист ?
246. Протсессор чист ?
247. Диски сахт (жёсткий диск) чист ?
248. BIOS (basic input output system) чист ?
249. Мизи корӣ компютерӣ (рабочий стол) чист ?
250. Таъсисдиҳӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва сохтори ташкилии мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба назорат ва танзим дар соҳаи алоқаи барқӣ аз ҷониби кӣ муайян карда мешавад ?
251. Хосиятҳои асосии иттилоотро номбар кунед.
252. Сканер чист ?
253. Принтери шабакавӣ чист ?
254. Хусусияти фарқкунандаи принтери лазерӣ ?
255. Компютер асосан аз чиҳо иборат аст ?
256. Истифодабарандаи компютер дар кадом масофа аз монитор бояд кор кунад ?
257. Барои нусхабардорӣ ба буфери мубодила аз кадом тугмачаҳои клавиатура истифода бурдан зарур аст ?
258. Барои ҷудо намудани ин ё он мавод (объекти папка) аз кадом тугмачаҳо истифода бурдан зарур аст ?
259. Тугмачаи Win кадом функсияро иҷро менамояд ?
260. Бо истифода аз чӣ ҳуруфоти клавиатураи компютерро тағйир додан мумкин аст ?
261. Тугмачаи Tab кадом функсияро иҷро менамояд ?
262. Тугмачаи Caps Lock  кадом функсияро иҷро менамояд ?
263. Тугмачаи Фосила (space) кадом функсияро иҷро менамояд ?
264. Тугмачаи Backspace  кадом функсияро иҷро менамояд ?
265. Тугмачаи Home ва Endкадом функсияро иҷро менамоянд ?
266. Тугмачаи Page Up ва Page Down кадом функсияро иҷро менамояд ?
267. Мафҳуми маърифат чиро ифода мекунад ?
268. Калимаи маориф аз кадом забон гирифта шудааст ва чиро мефаҳмонад?
269. Дар соҳаи маориф кадом қонунҳо қабул шудаанд ?
270. Кадом стратегия дар соҳаи маориф қабул шудааст ?
271. Квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз кай таъсис дода шудааст ?
272. Дар ҷумҳурӣ чӣ қадар муассисиҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият мекунанд ?
273. Мафҳуми илм чиро ифода мекунад ?
274. Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  кадом сол таъсис дода шудааст ?
275. Мақоми ваколатдор оид ба риояи забони давлатӣ кадом аст ?
276. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» кай қабул карда шудааст ?
277. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» кай қабул шудааст ?
278. Тоҷикистон кай аъзои комилҳуқуқӣ Созмони Умумиҷаҳонии Туристӣ шуд ?
279. Оид ба илм кадом Қонун қабул гардидааст ?
280. Моддаи 13 Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон чиро ифода мекунад ?
281. Соҳаи истифодаи сарватҳои зерзаминиро кадом қонунҳо танзим мекунанд ?
282. Стандарт чист ?
283. Кадом намуди стандартхо мавчуданд ?
284. Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» соли чанд ва дар натиҷаи таҷдиди кадом сохтор таъсис ёфтааст ?
285. Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар фаъолияти худ ба кадом сохтори давлатӣ тобеъ мебошад ?
286. Бо мақсади беҳтар намудани фаъолияти соҳаи хизматрасонии хоҷагии манзилию коммуналӣ кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расидааст ?
287. Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ба имзо расонида шуд ?
288. Сохтмони иншоотҳо бо кадом меъёрҳо иҷро мегардад ?
289. Лоиҳаҳои иншоотҳо чанд хел мешаванд ?
290. Хати сурх чист ?
291. Нақшаи генералӣ чист ?
292. Мутобиқи кадом модддаи Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи генералӣ ва аз ҷониби кадом мақомотҳо таҳия ва тасдиқ менамояд ?
293. Комиссияи давлатии қабул ҷи корҳоро анҷом медиҳад ?
294. Таҳти мавҳуми сохтмони асосӣ чиро мефаҳмед ?
295. Иншоотҳои обтаъминкунӣ чанд хел мешаванд ?
296. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ангишт» кай қабул шудааст ва кадом масъалаҳоро ба танзим медарорад ?
297. Захираҳо канданиҳои фоиданок, аз ҷумла нафту газ чанд категория мешаванд ?
298. Мақоми ваколатдорӣ давлатиро дар соҳаҳои нафту газ ва ангишт кӣ муайян менамояд ?
299. Барои кадом категорияҳои хизматчиёни давлатӣ майдони истиқоматии иловагӣ барои сохтани ҳуҷраи корӣ ҷудо карда мешавад ва чанд метрии мураббаъ ?
300. Дар рафти сохтмони иншоот назорати техникӣ аз ҷониби ки бурда мешавад ?
301. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи энергетика кадомҳоянд ?
302. Ба воситаҳои асосӣ чӣ дохил мешавад ?
303. Ҳаҷми умумии иқтидори захиравии гидроэнергетики дар кишвар чи қадарро ташкил медиҳад ?
304. Сохтори бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ?
305. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ гунна ҷомеааст?
306. Мафҳум ва моҳияти сайёҳӣ ва сайёҳ;
307. Намудҳои сайёҳӣ;
308. Ҷашнҳои расмиро номбар кунед: 
309. Санадҳоимеъёрӣ-ҳуқуқиитанзимкунандаи соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед;
310. Чанд намуди муроҷиатишаҳрвандонмавҷудаст? 
311. Мақомоти ваколатдор дар соҳаи сайёҳӣ кадом аст ва кай таъсис ёфтааст?
312. Сайёҳӣ ҳамчун илм чиро меомӯзад?
313. Вазифаҳои аввалин дараҷаи Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017;
314. Омилҳои таъсиррасон дар кишвар барои рушди сайёҳӣ;
315. Намудҳои афзалиятноки сайёҳӣдар Чумҳурии Тоҷикистон;
316. Саҳми соҳаисайёҳӣ дар рушди иқитсодиёти кишвар;
317. Сайёҳии дохилӣ;
318. - сайёҳии содиротӣ;
319. - сайёҳии ташрифӣ (воридотӣ);
320. Дар ҶТ чанд ҳизби сиёсӣ амал мекунад ва онҳо дар кадом мақомот бақайд гирифта мешаванд?
321. Аввалин агенти машҳури сайёҳӣ кӣ буд?
322. Забони точики кадом сол макоми давлати гирифт?
ШУЪБАИ КАДРҲОИ ДАСТГОҲИ
РАИСИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ